Sprostredkovanie predaja a prenájmu bytov, domov, pozemkov a budov.

Naša spoločnosť  vykonáva pre klienta sprostredkovateľskú činnosť smerujúcu k uzatvoreniu kúpnej zmluvy alebo nájomnej zmluvy na nehnuteľnosť s odbornou starostlivosťou na základe sprostredkovateľskej zmluvy. 

           Odborné posúdenie zmlúv a hroziacich rizík.

Prioritou prípravy zmluvy je obmedziť pre nášho klienta všetky hroziace riziká, aby celý proces prebehol v súlade s právnym poriadkom. Klienta zastupujeme tiež v katastrálnom konaní, aj v prípade ak by nastali akékoľvek zmeny.

Pripravujeme, pripomienkujeme kúpne zmluvy a darovacie zmluvy na nehnuteľnosti. Predaj alebo kúpa nehnuteľnosti predstavuje nakladanie s vysokou finančnou hodnotou - aj z tohto dôvodu požaduje väčšina kupujúcich a predávajúcich právnu ochranu .

Výstavba a rekonštrukcia obytných priestorov

Rekonštrukcie domov a bytov v nadštandardnej kvalite prevedenia prác/Stavby domov na kľúč. Grafické vizualizácie interiérov a exteriérov na mieru/predaj a dovoz stavebného materiálu.